De Profeten school

€ 17,95

Training voor de profetische bediening
Kris Vallotton

Een onmisbaar handboek voor profeten 
God roept nog steeds mannen en vrouwen tot de profetische bediening. Hun taak wordt niet altijd begrepen, maar profeten zijn van essentieel belang voor de kerk. Zij roepen het enorme potentieel in mensen tevoorschijn, zodat zij tot de bestemming kunnen komen die God voor hen heeft. 
Deze vitale rol vereist wel een gedegen voorbereiding en de bereidheid om van meer ervaren profeten te leren. De auteur heeft tientallen jaren ervaring met het trainen van mannen en vrouwen voor de profetische bediening en deelt deze kennis in dit onmisbare handboek voor profeten. Voor wie wil groeien in het profetische bevat De profetenschool een schat aan informatie over themas als:
je roeping en gave;
de invloedssfeer en autoriteit die God je gegeven heeft
de verschillende typen profeten;
profetische gedragscodes en protocollen;
de invloed van je kernwaarden op je profetieën;
weerbaarheid tegen veelvoorkomende geestelijke aanvallen.

Productspecificaties